પ્રાયવેટ

ગઇકાલે .. ૦૩.૧૨.૨૦૧૨

એક સ્થાનિક સંસ્થાના ઉપક્રમે
કોલેજના છેલ્લા વર્ષમાં ભણતા આશરે ૧૫૦ યુવાન વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાર્તાલાપ કર્યો. આગલી હરોળમાં યુવતીઓ અને પાછલી હરોળમાં યુવકો બેઠા હતા. મે થોડો ફેરફાર કરીને આગળ થી પાછળ ડાબે યુવતીઓ અને જમણે યુવકોને બેસવા કહ્યું.

AV presentatin સાથે લગભગ ૭૦ મીનીટની મારી રજૂઆત બાદ ૨૦ મીનીટ સવાલ જવાબ માટે ફાળવી હતી.

સૌના ચહેરા પર આશ્ચર્ય સહિત આનંદ અને આંખમાં સળવળી રહેલી સવાલ પૂછવાની ઇચ્છા શરમના તાળાને ખોલવા પ્રયત્ન કરી રહી હતી.

અંતે સૌને શુભેચ્છા આપીને મારું વક્તવ્ય પૂરુ કર્યું .

એક યુવક મારી નજીક આવ્યો …
ચરણસ્પર્શ કરવા નમ્યો …
મેં એના ખભા પકડીને રોકી લીધો …

એ બોલ્યો ..

સર, હું સૌરાષ્ટ્રનો છું. જૂનાગઢ. તમને પ્રાઇવેટમાં મળવું છે.

( ક્રમશ:)

Posted in રોજનીશી ૨૦૦૯ | પ્રાયવેટ માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે