કુસુમમાશી

  

વડોદરા – સપ્ટેમ્બર.૨૦૦૬

મને તારીખ તો યાદ નથી, પણ કુસુમમાશીને વડોદરા એમના નિવાસસ્થાને મળ્યો ત્યારે ઉતારેલી આ વિડિયોમાં ગીતાબહેનનો સંવાદ પણ ઝીલાયો છે.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in ડાયરી and tagged . Bookmark the permalink.