નારાયણભાઇ દેસાઇ – વિડિયો

મુ. નારાયણભાઇ દેસાઇ સાથે કરેલ વાર્તાલાપનો ૨૬ મિનીટનો આ એપીસોડ ઇન્ટરનેટના બ્રોડબેન્ડ / હાઇ સ્પિડ કનેકશન પર વધારે સારી રીતે માણી શકાશે.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in ડાયરી and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to નારાયણભાઇ દેસાઇ – વિડિયો

 1. DEAR AKHIL,

  I AM ENJOYING YOUR VIDIO WORK.SPECIALLY,
  SHRI NARAYANBHAI DESAI’S INTERVEW ON GANDHIJI- DAY AFTER BAPUJI’S BIRTHDAY IS WORTH WATCHING FOR GUJARATI ALL OVER THE WORLD.

  KEEP YOUR AUDIO VIDIO BLOG FOR INFORMATION AND EDUCATION FOR STUDENTS OF LIFE.YOU ARE A RISING STAR.

  IF, YOU GO TO AMADAVAD GO TO OUR BLIND PEOPLE ASSOCIATION.MAKE VIDIO.YOU WILL LEARN AND PUT TO THE INTERNET WORLD THE NEW EYE TO SEE WHAT THEY ARE DOING.

  RAJENDRA

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.