ભારતનુ ભવિષ્ય

ભારતનુ ભવિષ્ય બાળકોના બૌદ્દિક, શારિરિક, માનસિક, સામાજિક અને આથિર્ક વિકાસ પર અધારિત છે. એટલે જ .. બાકીની વાત આ વિડિયો કરશે :

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in ડાયરી and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to ભારતનુ ભવિષ્ય

  1. ઊર્મિસાગર કહે છે:

    સુંદર વિડિયો દ્રારા અદભૂત સંદેશ…! નાનપણમાં પ્રાથમિક શાળામાં ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ માટે અમે વારા બાંધીને ઘઉંનાં ફાડાને રાંધીને ‘ભડ્ડો’ બનાવતા તે યાદ આવી ગયું…!

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.