સમજ પડી ?

સમજની સમજ કેળવવા માટે મેં કર્યો એક સવાલ કે, સમજ એટલે શું ?

સમજની સમજ આપતાં એમણે સમજાવ્યું કે સમજમાં સમજવા જેવું છે શું ?

મેં સમજાવ્યું કે સમજ ના પડી હોય તો કહો કે સમજ નથી પડી પણ, સમજની ખોટી સમજ પાડવાનું રહેવા દો,

તો બોલ્યા : સમજને સમજ્યા સીવાયનું તમે કહો તે સમજાવી દઇશ,

પણ – સમજની સમજ તો ભૈ, લાગે છે હજુ મને પણ નથી.

સમજ પડી ?

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in ડાયરી and tagged . Bookmark the permalink.

5 Responses to સમજ પડી ?

 1. Mehul Raval કહે છે:

  કાર્તીક ભાઇ સર્સ મને પણ એવુ છે ઃ)) હા હા હા

 2. dhavalrajgeera કહે છે:

  How TRUE!
  AND only if, One wants to understand and be open to change!

 3. pravinash1 કહે છે:

  “જો સમજની સમજ પડે તો સમજનાર અને સમજાવનાર બંને
  સમજીને આપસમા સમજભેર સુલેહ કરી લે.”

 4. પડી અને લાગી પણ ગઇ 😉

 5. સુરેશ જાની કહે છે:

  હવે સમજ પડી કે સમજાવનાર પર સમજ આધાર રાખે છે !!

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.