“ગુજરાત યાત્રા ૨૦૦૮”

ગયા મહિનાની આખરમાં અમદાવાદ, વડોદરા, ભરુચ, સુરત અને નવસારીના મારા પ્રવાસ દરમ્યાન “ગુજરાત યાત્રા ૨૦૦૮”ની પૂર્વભૂમિકા તૈયાર કરવી હતી. ઇન્ટરનેટ પર થયેલ ઓળખાણને આધારે લોક-સંપર્ક કર્યો..

 “ભારતના ભવિષ્ય” – “ફ્યુચર ઓફ ઇન્ડિયા” ના પ્રોગ્રામની માહિતિ અને જાણકારી આપી અને શાળાઓમાં / કોલેજોમાં ટૂંકી પ્રેરણાદાયી ફિલ્મોનું પ્રદર્શન કરવા શુ કરી શકાય તે અંગે મિત્રોના અભિપ્રાય / સુચન લીધા.

તાલુકા – જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારીનો સંપર્ક કરીને આ પ્રોગ્રામની શરુઆત જુલાઇ ૨૦૦૮થી કરવાનો ઇરાદો છે.

તમારા શહેરમાં – તમારુ સંતાન જે શાળામાં / કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે ત્યાં આ કાર્યક્ર્મનું આયોજન કરવામાં તમે અમને સહયોગ આપી શકશો..

બોલો શું વિચાર છે ?

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in ડાયરી and tagged . Bookmark the permalink.