ગઈકાલે – 16.06.2008

ગઈકાલે સુરત ગયો હતો.

ત્રણ વ્યક્તીઓને મળવાનુ હતું.

૧. હીન્દી ફીલ્મીગીતોના ઈન્સ્ટુમેન્ટલ ધૂનોનું સૌથી વધુ કલેક્ષન ધરાવનાર .. પીયુશભાઈ મહેતા

૨. ઇ ટીવી ના ભૂતપૂર્વ કેમેરામેન અને ચિત્રલેખાના ફ્રીલાન્સ પત્રકાર .. ઐલેશભાઈ શુક્લા અને

૩. ઇ-મહેફીલના સહસ્થાપક અને સંચાલક .. ઉત્તમભાઈ ગજ્જર.

ઘણી વાતો કરી. મઝા પડી. આ રહ્યા બે ફોટા.

ઉત્તમભાઈનો વીડીયો એડીટ થઈ જાય એટલે અખિલ ટીવી ઉપર જોવા મળશે.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in ડાયરી and tagged . Bookmark the permalink.