એક ગુજરાતી બીજા ગુજરાતીને મળે તો શું કરે ?

 

લખી નાખો તમારા વિચાર નીચે કોમેન્ટસના ખાનામા …

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in ડાયરી and tagged . Bookmark the permalink.

7 Responses to એક ગુજરાતી બીજા ગુજરાતીને મળે તો શું કરે ?

  1. Pradip Brahmbhatt કહે છે:

    જીભે હેત ને હૈયે હેટ, માનો મળ્યો ગુજરાતી એક
    દેખાવ દાનવીરનો કરે,ને ખરે લુટે ગરીબને છેક

  2. jayeshupadhyaya કહે છે:

    કેમ છો ?પછી તરતજ શું કરો છો ?

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.