ગોપાલભાઇ પારેખ

સરસ,  મજા પડી અને ખૂબ આનંદ થયો …

 બ્રેક બહુ લાંબો ન લેવાઇ જાય તે જોજો.

 વર્ડપ્રેસ પર પણ તમારો વિચાર વહેતો મૂકૂ છુ. ( www.akhilsutaria.wordpress.com )

Akhil Sutaria

gopal parekh  wrote:

પ્રિય અખિલભાઇ,
 
સૌ પ્રથમ આભાર એટલા માટે કે મા ગુર્જરીની ચિંતા કરવાવાળાઓ ગુજરાતમાં છે અને તમે તેમાના એક છો,
મને જે થોડું સૂઝ્યું તે જણાવું
*આપણે ધંધા વગેરેના પત્રવ્યવહારમાં ગુજરાતીનો આગ્રહ કદાચ ધંધાકીય હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને ન રાખીએ પણ આપણા કવર,લેટર હેડ બીલબુક વગેરે સ્ટેશનરી તો ગુજરાતીમાં છપાવી શકીએ
** ગુજરાતીમાં જે ચેનલો ટી.વી પર આવે છે તેમાંના પસંદગીના કાર્યક્રમો  વિષે આગવી જાણ કરી શકીએ તો ક્દાચ ગુજરાતી કાર્યક્ર્મો ન જોનારામાં પણ તે જોવાનો રસ જાગે
બીજી વાતો બ્રેકકે બાદ,
આવજો,
ગોપાલ

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in ડાયરી and tagged . Bookmark the permalink.