MARGDARSHAN : માર્ગદર્શન ગુજરાતના બાળકો માટે

If you think CHILDREN are Future of Our Nation and they are to be trained systematically for taking charge of the nation you must support us by casting your vote in favour of my project MARGDARSHAN :

જો તમે એમ માનતા હો કે, દેશનુ ભવીષ્ય વર્તમાન બાળકો અને પધ્ધતીસરની તાલીમ પામેલ યુવાનોના હાથમા હોવુ જોઇએ તો તમને વીનંતી કરીશ કે સ્થાનીક બાળકો અને યુવાનોને વૈશ્વીક નાગરીક બનાવવાના મારા પ્રોજેક્ટ માર્ગદર્શન અંગે નીચે આપેલ માહીતી વાંચો ..

————————–  details of Project MARGDARSHAN   —————————-

 Our Vision :  ——————————————————————————————- 

I am sure you will spend two mins to do it. Afterall this concerns CHILDREN and YOUTH.

મને વીશ્વાસ છે કે હવેની બે મીનીટમાં તમે એક સરસ અને ઉમદા કાર્ય કરવાના છો. 

Please VOTE on a great idea to raise money for a charitable goal. If you like it too, please add your vote.

પ્રોજેકટ માર્ગદર્શનની પ્રપોઝલને  પ્રોજેક્ટ માં તબદીલ કરવા તમારા એક વોટની જરુર છે.

What you’re “voting” on is whether you feel the proposed project is worthwhile. When you vote, you’re NOT making a financial commitment of any kind; you’re simply indicating that you think it’s a good idea and should go ahead.

તમે જયારે વોટ આપશો ત્યારે તમે કોઇ પણ પ્રકારના ફાઇનાનસીયલ કમીટમેન્ટમા આવતા નથી. તમે વોટ આપો છો કારણકે, તમને લાગે છે કે આ પ્રપોઝલ પ્રોજેક્ટ બનવી જોઇએ જેથી એનો લાભ ઘણાને મળી શકે.

Voting takes less than a minute, and it’s easy – so please VOTE NOW, by Clicking here

એક મીનીટ કરતા પણ ઓછા સમયમા તમે વોટ આપવાનુ સરળ કામ કરી શકશો. નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો.

 http://www.givemeaning.com/project/margdarshan

 to review the project profile (and then just click on the Vote icon to cast your vote).

 ગીવ મીનીંગ ની સાઇટ પર તમને આ પ્રોજેકટની વીગતવાર જાણકારી મળશે.

With enough votes, the Project’s founder can work towards making the idea a reality.

૧૦૦ વ્યક્તીઓના વોટ તા. ૩૧મી જુલાઇ, ૨૦૦૮ સુધીમા મળી જાય તો આ પ્રોજેક્ટ માટે ફન્ડ રેઇઝીંગનુ કામ ગીવ મીનીંગ કરશે.

તમારા વોટની મને અને મારી આ પ્રપોઝલને ખૂબ જરુર છે. 

Akhil Sutaria
Akhil TV [ We Inspire ]
Cell : +91 9427 222 777  
Web : www.akhiltv.com  
Join Us : Click Here  
 1. To transform LOCAL CHILDREN and YOUTH into GLOBAL CITIZENS. 
 2. To create a community of Learning, Living, Leading and Loving people.
 3. To promote human values and commitment to society, in educational institutions.
 4. To enlist the support of all segments of society, including Government, in promoting human values in educational institutions; and motivate them to bring in the value dimension in their workplace.
 5. To take up and get involved in activities aiming for social reforms.
 6. To collaborate in any manner with individuals, organisations or movements with similar objectives mentioned above.

Goal : Inform + Inspire + Involve

To Inform :

 • We shall produce, promote and showcase Inspirational Films for providing moral education and information in context with community development.
 • We shall organise and conduct training / learning events to provide assistance in Improving the quality of personal & professional life.

To Inspire :

 • We shall webcast videos on internet and broadcast on cable television.

To Involve :

 • We shall publish motivational pocket booklets, greeting cards, calendars and posters.
 • We shall produce films and videos by involving beneficiaries / participants of this project and executing a video exchange program with other centers. 

The Action :

 • We intend to screen 12 films per year per educational institution at an interval of one month.
 • We intend to cover 32 educational institutions per month. ( 8 educational institution per week )
 • We expect approximately 300 students per educational institution to get benefited.
 • Thus 300 students x 32 educational institutions x 12 films = 1,15,200 viewers per year.

The Approach :

 • We shall approach local control board of education to find and arrange approaches to educational institutions.
 • We shall reach members of management of interested educational institution.
 • We shall explain the project.
 • Upon acceptance we shall prepare a detailed calendar to screen the films.
 • The estimated budget will cover 10 educational institutions.

Feel Free to contact Akhil Sutaria for any information needed further to this.

Thank you for reading

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in ડાયરી and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to MARGDARSHAN : માર્ગદર્શન ગુજરાતના બાળકો માટે

 1. શ્રી અખિલભાઈ તમારા પ્રોજેક્ટ માટે મારો સાથ સહકાર છે.
  આવજો.
  કાંતિલાલ પરમાર
  હીચીન.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.