અખિલ ટીવી ડોટ કોમે નવા કલેવર ધારણ કરી લીધા છે.

અખિલ ટીવી ડોટ કોમે નવા કલેવર ધારણ કરી લીધા છે.

હવે લાઇવ અને રેકોર્ડેડ કાર્યક્રમોનો આનંદ મેળવી શકશો.

માર્ગદર્શન નામના ફીલ્મ આધારીત કાર્યક્રમને વોટ આપીને તમે તમારો ટકો આપ્યો ?

૧૦૦ વોટની જરુર છે.

૪૩ થયા છે.

૫૭ની આવશ્યકતા છે.

નીચે જણાવેલ લીંક પર કલીક કરો ..

અને પ્લીઝ,

મારી પ્રપોઝલ વાચીને તમારો વોટ ન આપ્યો હોય તો હમણાં જ આપી દો..

http://www.givemeaning.com/proposal/margdarshan

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in ડાયરી and tagged . Bookmark the permalink.