૩૧મી ડીસેમ્બર, ૨૦૦૮

૩૧મી ડીસેમ્બર, ૨૦૦૮

આ વરસનો છેલ્લો દિવસ.

આવતી કાલે નવું અંગ્રેજી વર્ષ નંબરે ૨૦૦૯ શરૂ થશે.

મારૂ અનુમાન છે કે,

આ નવા વરસ દરમ્યાન

તમે ૩૬૫ દિવસના

૮૭૬૦ કલાકમાંથી

૨૨૫૫ કલાક ઊંઘવામાં,

૩૧૩૦ કલાક અર્થઉપાર્જન માટે,

૮૮૪ કલાક અઠવાડિક રજાના,

૨૪૯૧ કલાક તમારી મરજી મુજબ ઉપયોગમાં લઇ શકશો.

મને તમારા ફક્ત ૩૬ કલાકની જરૂર છે.

તે પણ જો .. તમારી ઇચ્છા હોય તો જ !

બોલો … આપશો ?

ના પાડશો તો ય માને ખોટું નહિ લાગે.

પણ હા કે ના ની મેઇલ જરૂર મોકલજો.

margdarshan@india.com

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in ડાયરી and tagged . Bookmark the permalink.