તમે શું…

 

હા,

ટીવીના એંકર કે હોસ્ટ તેમના મહેમાનને કે જેમનો ઇન્ટરવ્યુ લેતા હોય ત્યારે પૂછતા દેખાય છે કે,

આપકો કૈસા લગતા હૈ ?

તમને શું લાગે છે ?

તમે શું માનો છો ? 

અને સરખા જ લાગતા છતાં તદ્દન જૂદા એવા આ બંને સવાલના જવાબ આપનાર .. વિચારમાં પડી જાય કે …

લાગવું … માનવું …

મારી લાગણી અને મારી માન્યતા …

મારુ દિલ … અને મારુ દિમાગ …

એક છાતીમાં … બીજુ માથામાં …

બોલો હવે તમને શું …. ???

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in મંથન. Bookmark the permalink.