નાની શી જીંદગીમાં

નાની શી જીંદગીમાં નાના હતા
 
ત્યારે સપના મોટા મોટા જોયાં‘તા,
 
જેમ જેમ મોટા થયા .. તેમ તેમ ખબર પડતી ગઇ કે,
 
આ તો ખાલી ઉંમર વધે છે .. 
 
બાકી  .. અંદર તો બાળકના બાળક જ રહ્યા!!

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in ડાયરી. Bookmark the permalink.