એક વાત ..

અવાજની દુનિયામાંથી અક્ષરોની આબોહવામાં આવીને ઉંમર અને અનુભવે નાના–મોટા ઘણા માનવીઓ મળ્યા … જાતજાતના અને ભાતભાતના … તેમના વિચારો … કયાંક સુસંગતતા તો ક્યાંક વિસંગતતા … ગમ્યું અને ગમ્યાં તેમની સાથે થયા … બાકી કોઇની સામે થવાનો હવે ક્યાં સમય જ બચ્યો છે ?

ચાલો, પ્રોજેક્ટ માર્ગદર્શન અન્વયે આપણા બાળકો અને યુવાનોને પ્રેરણાદાયી વિડીયો ફિલ્મો દ્વારા દેશના નિડર, નિર્ભય અને નમ્ર નાગરીક બનાવવાનું કામ આગળ ધપાવીએ.

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.