કોની સંખ્યા વધારે ?

 

– લક્ષ્મીપૂજકો

– સરસ્વતીપૂજકો

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in જનમત. Bookmark the permalink.