રાષ્ટ્રગીત

આપણું રાષ્ટ્રગીત જણ ગણ મન હોવું જોઇએ કે વન્દે માતરમ વિષય પર આજે મને એક મેઇલ મળી ..

ભાઇ, ગમે તે ગીતને રાષ્ટ્રગીત બનાવી શકાય …

તેનાથી શું પ્રત્યેક હૈયામાં રાષ્ટ્ર પ્રેમ ઉગી નીકળશે ?

જે દેશમાં નિરક્ષર લોકોની સંખ્યા ઇન્ટરનેટ વાપરનારા કરતાં ૧૦૦ ગણી વધારે હોય,

બીડી જલાઇ લે પર ઠુમકા લેનારા લોકોની બહુમતી હોય,

બીગબોસ કે સાસવહુની રોના ધોના સીરીયલ પાછળ સમય વેડફી દેનારી પ્રજા હોય,

નાગરિક જીવનના મૂળ મૂલ્યોનું – રસ્તા ઉપર ટ્રાફિકમાં કે ઇન્કમટેક્ષ ભરવામાં કે પોતાને સોંપેલુ કામ નિષ્ઠાપૂર્વક કરવામાં નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારાઓથી દેશ ઉભરાતો હોય ..

ત્યાં …

ભાઇ … જણ ગણ મન હોય કે વન્દે માતરમ… શું ફેર પડે છે ?

ફેર પાડવો હોય તો …

તમે વંદેમાતરમની એક ઓડીયો સીડી બનાવો – ખર્ચ રૂ. ૫૦/–

૨ ફૂટ બાય ૪ ફૂટનું ફ્લેક્ષ બેનર બનાવો – જેમાં લખોઃ થોભો, સાંભળો અને વિચારો પછી સન્માન આપો. – ખર્ચ રૂ. ૧૨૦/–

તમારા શહેરની, ઘરની નજીક આવેલા જાહેર માર્ગ પર .. ચાર રસ્તા પર .. દરરોજ સવારે ૯.૦૦ થી ૯.૩૦ માત્ર અડધો કલાક આ સીડી ૨.૧ સીસ્ટમ કે એવા કોઇ એમપ્લીફાયરમાંથી વગાડો …

અને લોકોને.. પ્રજાને સન્માન આપવાની ટેવ પાડો.

કરી શકો તો .. એક સપ્તાહથી માંડી ને એક વરસ સુધી તમારા શહેરના કોઇ એક જ સ્થળે એકધારું કરવા જેવું આ કામ છે.

…. ખરેખર તો જે કરવાનું છે તે કોઇ કરતું નથી .. અને જે કરવાનો કોઇ અર્થ નથી તે … સમજી ગયાને ભાઇ ???

શુભેચ્છા સહ ..

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.

One Response to રાષ્ટ્રગીત

  1. Ajit Desai કહે છે:

    Khubaj Saras

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.