૧૧.૦૧.૨૦૦૯

ભારતિય સમય પ્રમાણે રાત્રે ૯ કલાકે અમેરીકા ડલાસના સુરેશભાઇ જાની સાથે ગુગલ ટોક પર વાતો કરી. સુરેશભાઈ, કાંતિભાઇ અને ઉત્તમભાઇએ મને લખતો કર્યો તો મારે તેમને બોલતા ના કરવા જોઇએ ? અક્ષર અને અવાજની મારી દુનિયામાં મને ગમે છે તેવું મારી રીતે .. મરજીથી મોજ માટે કરવામાં બે ચાર જણાનો સાથ મળી જાય એટલે હૈયું આનંદથી ઉભરાય …

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.