સવારના શબ્દો – Morning Mail

 

દોસ્તો,

તમને મારા તરફથી રોજ સવારે ખાસ તમારે માટે મહત્વની અને અગત્યની માહિતી સાથેની મેઇલ મળશે. જેનું નામ રાખ્યું છે – સવારના શબ્દો.

આમ તો તમને મારા તરફથી અને અખિલ ટીવીના ઇમુખપત્ર સ્વરૂપે દિવસ દરમ્યાન મેઇલ મળ્યા કરતી હોય છે. કદાચ તમે વાંચતા હો અથવા તમને સમય ન પણ મળતો હોય.

મારી દ્રષ્ટીએ જે તમારે જાણવું જ જોઇએ તેવી મુદ્દાસર જાણકારીનો જ આ મેઇલમાં ઉલ્લેખ હશે.

મારો ભારપૂર્વકનો તમને … એટલો તો આગ્રહ ખરો જ કે, હવે શરૂ થતા આ ‘સવારના શબ્દો’ જરૂર વાંચવાની ટેવ પાડી લેજો. જેથી તમે જીવનમાં મેળવવા લાયક માહિતી બ્લોગ પર વાંચવા, રેડિયો અખિલ પર સાંભળવા તેમજ અખિલ ટીવી પર જોવામાં મોડા ન પડો.

Dear Friends,

Now onwards I will be sending you an exclusive personalised mail with very important information with title ” Morning Mail” in subject line. 

You being a subscriber to recieve AKHIL TV eNEWS letter, must be getting few mails delivered to your mail box. I hope you would be reading them all or might not be getting time to go through sometimes. 

I would strongly suggest you to make it a habbit to read “Morning Mail” as it will include ONLY important announcements in context with what is being showcased on my blog, Radio AKHIL and Akhil TV.

 ——————-  ઉદાહરણ —————————

Date : 11.04.2009

Blog : 

  • અક્ષર અને અવાજ એક સાથે.
  • દિમાગની વાત દિલથી.

Radio AKHIL :

  • Phone IN : તમારા શહેરની નવાજૂની. ( નવસારી, ભરૂચ, નેત્રંગ, ગોધરા, લીમખેડા )
  • Interview : અડવાણીને જીતાડવામાં નરેન્દ્રભાઇને કેટલા અવરોધ આવશે ?
  • ઉપરાંત ભક્તિ સંગીત, વાદ્ય સંગીત, નવા અને જૂના ફિલ્મી ગીતો.

Akhil TV : ( Live webcast )

  • અડવાણીને જીતાડવામાં નરેન્દ્રભાઇને કેટલા અવરોધ આવશે ?
  • अडवाणीको जीतानेमें नरेन्द्रभाइ कितने अवरोधका सामना करेंगे ?
  • Challenges for Narendrtabhai in getting Advani win.

————————————————

your suggestions will help us improve.

તમારા બે શબ્દો શિખામણના અમને સેવાઓ સુધારવામાં મદદ કરશે.

 

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.