નિતીનભાઇ સાથે સંવાદ

Nitin Patel is online.

 Akhil: halo

Do not miss to hear : Uttambhai (Surat), Mahendrabhai (Bhavnagar), Kantibhai (Ahmedabad) , Jayeshbhai (Surat) , Ajaybhai (Vadodara ) Truptiben Panwala ( Vadodara) “In conversation” on Radio AKHIL .. click www.akhiltv.com

Nitin: ok

Akhil: u in office ? home ?

Nitin: at home

Akhil: holiday today ?

Nitin: no

Akhil: we have purchased a new projector

Nitin: ofice time is 10.30am to 18.00pm very good

Akhil: and am now in conversation with CFS .. children film society

Nitin: good

Akhil: we have plan to cover 250 schools of Valsad district in 5 talukas

Nitin: great

Akhil: did u get my mail ?

Nitin: yes

Akhil: we can put your work in your words on Radio AKHIL

Nitin: i disconnected first i am ready with in 5 minute Sent at 7:45 AM on Saturday

Akhil: your interview is ready … and will be broadcast in about 18 mins from now. your interview is of 6 min 25 secs …

Nitin: ok will check it thank you very much

Akhil: and will be played along with other interviews in my program called Navajuni at 9 am 12 noon 3 pm 6 pm cheers !!!

Nitin: i mail two sort video film to you

Akhil: મોજ કરો ઓકે

Nitin: can you received mail?

Akhil: હા પહેલી ક્લીપ બહુ જ ટૂંકી છે

Nitin: ok

Akhil: પીકચર 022.એમઓવી અને કેમેરા હલી ગયો છે

Nitin: ohh

Akhil: બીજી ક્લિપ ડાઊનલોડ થાય છે. પીકચર 026.એમઓવી

Nitin: ok

Nitin: i listening your intervwe with truptiben

Akhil: વા વાહ

Nitin: its live ?

Akhil: હવેતમારો વારો ના તૈયસાર થઇ જાઓ

Nitin: ok

Akhil: કેવો રહ્યો અનુભવ ??? કેવી હતી ક્વોલીટી ? સવારે ૯, બપોરે ૧૨, ૩, સાંજે ૬ અને રાત્રે ૯ કલાકે રીપીટ કરશું

Nitin: very good great intervew really excited

Akhil: મોજ કરો… બધાને કહેવા માંડો …..

Nitin: mare game tyre sambhalvu hoy to

Akhil: ના, ગમે ત્યારે ના સાંભળી શકાય

Nitin: daily telecast thay

Akhil: હા

Nitin: ok toto mitro ne sambhlavish

Akhil: સમય સારણી સાઇટ પર છે તે પ્રમાણે સવારે ૯, બપોરે ૧૨, ૩, સાંજે ૬ અને રાત્રે ૯ કલાકે રીપીટ કરશું

Nitin: navajuni ma

Akhil: હા

Nitin: ketla intervew hoy chhe tema

Akhil: ૫ થી ૬ સરેરાશ ૮ થી ૧૨ મીનીટના

Nitin: ratre aapno intervew exect ketla vage sambhli sakay

Akhil: એ કહેવું મુશ્કેલ છે.

Nitin: ok

Akhil: કારણકે …. પાવર .. નેટ કનેક્શન માં ગરબડ થાય તો બધું ખોરવાઇ જાય છે.

Nitin: ok chalo tyare aavjo

Akhil: આવજો

Nitin: once again thanks for intervew

Akhil: મોજ કરો

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.