મણકો ૦૨

એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૧૦

લેખક મિત્રોને આમંત્રણ

લાંબા લેખ લખવા કદાચ સહેલા હોય છે પણ ફક્ત એક જ ફકરામાં વિષયને ન્યાય આપવાનો પડકાર ઝીલવો જો તમને ગમે તો આ અમંત્રણ તમારે માટે છે.

ગુજરાતી બ્લોગરો કલમ અજમાવશે જ એવી આશા છે.

વિષય મણકો ૦૨ – ભારતિય સંસ્કૃતિ અને તેનો વારસો

સૂચના – વધુમાં વધુ ૨૦ વાક્યો.

રજૂઆત – દરેક વાક્ય નવી લાઇનમાં લખવું.

ભાષા – ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી.

નોંધ – લખાણ મૌલિક જ હોવું જોઇએ.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.