ચાલો

ચાલો

થોડો મનને ગમે એવો

અને

ગજવાને ગરમ કરે તેવો ધંધો કરી લઇએ …

બે પૈસા કમાઇશું

તો

કોક જરૂરતમંદને

તેમાંથી પા પૈસો

આપવાનો આનંદેય ભેગો ભેગો

મળી જશે.

આ માટે

દંભી દિમાગની નહિ

લાગણીથી લતરબતર

દિલની જરૂર પડશે.

…છે તારી પાસે ?

થોડું તો જીવ તારા મ્હાયલા માટે.

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.