સ્વામી વિવેકાનંદજી

જેમણે મને સદાય વિચારોને અમલમાં મૂકવા પ્રેરીત કર્યો છે,

આજે 12.01.2011 ના રોજ એમની જન્મજયંતિ નિમીત્તે,

માર્ગદર્શન ગુજરાત યાત્રા બાદ, … ભારતયાત્રાનો સંકલ્પ કરી રહ્યો છું કે,

સ્વામીજીએ ભારતભરના જે પ્રદેશ, વિસ્તાર, શહેર કે ગામડે જઇને પોતાના વિચાર યુવાનો સામે રજૂ કર્યા હતા તે તમામ સ્થળોની મુલાકાત લેવી.

આ યાત્રાનો માર્ગ તૈયાર કરવા માટે મને જરૂર પડશે માહિતી, જાણકારી અને માર્ગદર્શનની.

જો તમે મને આ અંગે પૂરક માહિતી આપી શકો તો મને ખૂબ ખૂબ આનંદ થશે.

અખિલ / 09427 222 777

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.

10 Responses to સ્વામી વિવેકાનંદજી

 1. Source :

  http://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda#Parivr.C3.A2jaka.E2.80.94Wandering_monk

  Parivrâjaka—Wandering monk

  First known photo of Swami Vivekananda as a wandering monk at Jaipur.[47]In 1888, Vivekananda left the monastery as a Parivrâjaka—the Hindu religious life of a wandering monk, “without fixed abode, without ties, independent and strangers wherever they go.”[48] His sole possessions were a kamandalu (water pot), staff, and his two favorite books—Bhagavad Gita and The Imitation of Christ.[49] Narendranath travelled the length and breadth of India for five years, visiting important centers of learning, acquainting himself with the diverse religious traditions and different patterns of social life.[50][51] He developed a sympathy for the suffering and poverty of the masses and resolved to uplift the nation.[50][52] Living mainly on Bhiksha or alms, Narendranath traveled mostly on foot and railway tickets bought by his admirers whom he met during the travels. During these travels he gained acquaintance and stayed with scholars, Dewans, Rajas and people from all walks of life—Hindus, Muslims, Christians, Pariahs (low caste workers) and Government officials.[52]

  [edit] Northern IndiaIn 1888, he started his journey from Varanasi. At Varanasi, he met pandit and Bengali writer, Bhudev Mukhopadhyay and Trailanga Swami, a famous saint who lived in a Shiva temple. Here, he also met Babu Pramadadas Mitra, the noted Sanskrit scholar, to whom the Swami wrote a number of letters asking his advice on the interpretation of the Hindu scriptures.[53] After Varanasi he visited Ayodhya, Lucknow, Agra, Vrindaban, Hathras and Rishikesh. At Hathras he met Sharat Chandra Gupta, the station master who later became one of his earliest disciples as Sadananda.[54][55] Between 1888-1890, he visited Vaidyanath, Allahabad. From Allahabad, he visited Ghazipur where he met Pavhari Baba, a Advaita Vedanta ascetic who spent most of his time in meditation.[56] Between 1888-1890, he returned to Baranagore Math few times, because of ill health and to arrange for the financial funds when Balaram Bose and Suresh Chandra Mitra, the disciples of Ramakrishna who supported the Math had expired.[55]

  [edit] The HimalayasIn July 1890, accompanied by his brother monk, Swami Akhandananda, he continued his journey as a wandering monk and returned to the Math only after his visit to the West.[55][57] He visited, Nainital, Almora, Srinagar, Dehradun, Rishikesh, Haridwar and the Himalayas. During this travel, he reportedly had a vision of macrocosm and microcosm, which seems to be reflected in the Jnana Yoga lectures he gave later in the West, “The Cosmos—The Macrocosm and The Microcosm”. During these travels, he met his brother monks —Swami Brahmananda, Saradananda, Turiyananda, Akhandananda and Advaitananda. They stayed at Meerut for a few days where they passed their time in meditation, prayer and study of scriptures. At the end of January 1891, the Swami left his brother monks and journeyed to Delhi alone.[57][58]

  [edit] RajputanaAt Delhi, after visiting historical places he journeyed towards Alwar, in the historic land of Rajputana. Later he journeyed to Jaipur, where he studied Pāṇini’s Ashtadhyayi with a Sanskrit scholar. He next journeyed to Ajmer, where he visited the palace of Akbar and the famous Dargah and left for Mount Abu. At Mount Abu, he met Maharaja Ajit Singh of Khetri, who became his ardent devotee and supporter. He was invited to Khetri, where he delivered discourses to the Raja. At Khetri, he also became acquainted with Pandit Narayandas, and studied Mahabhashya on Sutras of Pāṇini. After two and a half months at Khetri, towards end of October 1891, he proceeded towards Rajasthan and Maharastra.[52][59]

  [edit] Western IndiaContinuing his travels, he visited Ahmedabad, Wadhwan, Limbdi. At Ahmedabad he completed his studies of Muslim and Jain culture.[52] At Limbdi, he met Thakore Sahed Jaswant Singh who had himself been to England and America. From the Thakore Saheb, the Swami first got the idea of going to the West to preach Vedanta. He later visited Junagadh, Girnar, Kutch, Porbander, Dwaraka, Palitana and Baroda. At Porbander he stayed three quarters of a year, in spite of his vow as a wandering monk, to perfect his philosophical and Sanskrit studies with learned pandits; he worked with a court pandit who translated the Vedas.[52]

  He later traveled to Mahabaleshwar and then to Pune. From Poona he visited Khandwa and Indore around June 1892. At Kathiawar he heard of the Parliament of the World’s Religions and was urged by his followers there to attend it. He left Khandwa for Bombay and reached there on July 1892. In a Pune bound train he met Bal Gangadhar Tilak.[60] After staying with Tilak for few days in Poona,[61] the Swami travelled to Belgaum in October 1892. At Belgaum, he was the guest of Prof. G.S. Bhate and Sub-divisional Forest officer, Haripada Mitra. From Belgaum, he visited Panjim and Margao in Goa. He spent three days in the Rachol Seminary, the oldest convent-college of theology of Goa where rare religious literature in manuscripts and printed works in Latin are preserved. He reportedly studied important Christian theological works here.[62] From Margao the Swami went by train to Dharwar, and from there directly to Bangalore, in Mysore State.[63]

  [edit] Southern IndiaAt Bangalore, the Swami became acquainted with Sir K. Seshadri Iyer, the Dewan of Mysore state, and later he stayed at the palace as guest of the Maharaja of Mysore, Shri Chamarajendra Wadiyar. Regarding the Swami’s learning, Sir Seshadri reportedly remarked, “a magnetic personality and a divine force which were destined to leave their mark on the history of his country.” The Maharaja provided the Swami a letter of introduction to the Dewan of Cochin and got him a railway ticket.[64]

  Vivekananda Temple on Vivekananda rock at Kanyakumari, IndiaFrom Bangalore, he visited Trichur, Kodungalloor, Ernakulam. At Ernakulam, he met Chattampi Swamikal, contemporary of Narayana Guru in early December 1892.[65] From Ernakulam, he journeyed to Trivandrum, Nagercoil and reached Kanyakumari on foot during the Christmas Eve of 1892.[66] At Kanyakumari, the Swami reportedly meditated on the “last bit of Indian rock”, famously known later as the Vivekananda Rock Memorial, for three days.[67] At Kanyakumari, Vivekananda had the “Vision of one India”, also commonly called “The Kanyakumari resolve of 1892”.[68] He wrote,

  “At Cape Camorin sitting in Mother Kumari’s temple, sitting on the last bit of Indian rock—I hit upon a plan: We are so many sanyasis wandering about, and teaching the people metaphysics—it is all madness. Did not our Gurudeva use to say, ‘An empty stomach is no good for religion?’ We as a nation have lost our individuality and that is the cause of all mischief in India. We have to raise the masses.”[68][69]
  From Kanyakumari he visited Madurai, where he met the Raja of Ramnad, Bhaskara Setupati, to whom he had a letter of introduction. The Raja became the Swami’s disciple and urged him to go to the Parliament of Religions at Chicago. From Madurai, he visited Rameshwaram, Pondicherry, he travelled to Madras and here he met some his most devoted disciples, like Alasinga Perumal, G.G. Narasimhachari, who played important roles in collecting funds for Swami’s voyage to America and later in establishing the Ramakrishna Mission in Madras. From Madras he travelled to Hyderabad. With the aid of funds collected by his Madras disciples and Rajas of Mysore, Ramnad, Khetri, Dewans and other followers Vivekananda left for Chicago on 31 May 1893 from Bombay assuming the name Vivekananda—the name suggested by the Maharaja of Khetri.[70][71]

  14.01.2011

 2. chandravadan કહે છે:

  REVISITING & bringing my COMMENT with the LINK to this Post>>>>

  19. DR. CHANDRAVADAN MISTRY | January 14, 2011 at 8:11 pm

  PLEASE refer to the COMMENT NO. 14 of AKHILBHAI SUTARIA.
  The VIVEKANAND BHARAT YATRA which began on JULY 1888 at VARANASI and after the TOUR of the NORTH going upto SRINAGAR, KASHMIR, ..he went to the WEST COAST of BHARAT travelling through RAJASTAN MAHARASTRA , GUJARAT & then to KARNATAKA & KERALA & FINALLY at KANYAKUMARI on the Christmas Eve ( 24th Dec 1892) & what was said came to be known as “1892 KANYAKUMARI RESOLVE”
  After that he proceedeed to go to CHICAGO for the CONFERENCE & arrived in CHICAGO in JULY 1893 & after he got the Premission to adderss the Conference he delivered the FAMOUS SPEECH on SEP 11. 1893
  The LINK for these INFO is>>>>

  http://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda
  Hope you get more details of this BHARAT YATRA via the LINK.
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.