કલ્યાણબાગમાં લટાર

આ વિડિયો મારા મોબાઇલ ફોન પરથી રેકોર્ડ કરીને ૩જી કનેક્ટીવીટી દ્વારા યુટયુબ પર અપલોડ કરી છે.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.