આપણી વાત !!!

July – 03, 2011

આજે મઘમઘતો રવિવાર,

આજે બારીની બહાર ભીંજવતો વરસાદ,

આજે ભીંજવતી મજા આપનારી રજા,

આજે તાજીમાજી નવીનક્કોર વિચારસરીતા,

હાથમાં ગરમ નાસ્તા સાથે કડકમીઠ્ઠી ચા,

અને આજની સાંજ સુધી સદાબહાર ફૂરસદ માટે

તમે, હું અને …….

આપણી વાત !!!

ચાલો, હળવાશથી થોડી પળ માણી લઇએ !!!

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.