ઘડિયાળ

ટીક ટીક,
ટક ટક,

મારા .. તમારા ઘડીયાળમાં;
કાંટા દોડે ફટાફટ,

થોભ્યા વગર .. અટક્યા વગર …
હ્રદયના ધક ધક સાથે તાલ મીલાવીને …

દિવસ રાત જોયા વગર …

… કટ કટ કે ખટપટ કર્યા વગર !!

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.