ચોમાસું

આમ તો એવું લાગે કે,

ચોમાસું બેસી ગયું;

પણ ચોમાસાને પૂછયું તો કહે કે,
એ તો રજા પર છે …

ત્યારે ખબર પડી કે,
મોંઘવારીમાં પીસાતી

કેટલાક શ્રમજીવીઓની આંખ વરસતી હતી.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.

1 Response to ચોમાસું

  1. Preeti કહે છે:

    શબ્દો ઘણા ઓછા… શબ્દોમાં છુપાયેલી વેદના ઘણી વધારે

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.