મનુષ્ય કે માનવ ?

મનુષ્ય …. શબ્દને સમજવો અઘરો છે.

માનવ શબ્દ થોડો સરળ છે … કારણકે,

માનવતા કયાંક ને કયાંક દેખાઇ આવતી હોય છે.

…. અને સફળતા એ તો અન્યોએ આપેલ બીરૂદ કે લેબલથી વધારે હોતું નથી.

… બસ, દિશા બદલ્યા વગર ગતિ કરતા રહેશો તો

…. પ્રગતિ આપોઆપ થશે

… અને લોકો તમે સફળ છો એવું કહેવા માંડશે

… તમને ના ગમે તો ય !!!!

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.