… તો તૈયાર રહેવાનું છે.

સીસ્ટમમાં બદલાવ માટે આપણે ( જો જાતને જવાબદાર ગણતા હોઇએ તો )

સીસ્ટમના ભાગ બનવાની તાતી જરૂર છે.

ખરાબ થઇ ગયેલા સ્પેરપાર્ટને બદલવા નવા પાર્ટ વાપરવા જ પડે.

મને લાગે છે કે,

પ્રજા હવે પોલિટિકલ પાર્ટી, પક્ષ કે સંગઠનને જોવાને બદલે

‘વ્યક્તિ’ની કાબેલિયત ચકાસીને મતદાન કરશે …

સાથે સાથે આપણે પ્રજાએ પણ

કાબેલિયત ધરાવનાર પરંતુ વિષાદીત વ્યક્તિઓને

સીસ્ટમના બદલાવ માટે

સીસ્ટમ પ્રવેશ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવાના રહેશે. …

કળીયુગનું મહાભારત હવે આવા આધૂનિક ઉપકરણો દ્વારા

સજજનો વી. દુર્જનો ખેલાશે.

આડંબર અને દંભ જેવા આવરણો પહેરેલા

કૌરવોનો નાશ કરવા જેટલી હિંસા પણ કરવી પડે

તો તૈયાર રહેવાનું છે.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.