વધતી જતી

વધતી જતી જનસંખ્યા,

હવે દેખાય છે ટ્રેઇનોમાં;

વધતી જતી પ્રભુ પરની આસ્થા,

હવે દેખાય છે ઉત્સવોની ઉજવણીમાં;

વધતી જતી મોઘવારી,

હવે દેખાય છે ગજવાના એક્ષરેમાં;

વધતી જતી મુશ્કેલીઓ,

હવે દેખાય છે લોકોના ચહેરા પર;

વધતી જતી મુંઝવણો,

હવે દેખાય છે બંધ આંખે જાગતા વિચારોમાં;

વધતી જતી તરસ,

હવે દેખાય છે પાણીના પાઉચમાં;

વધતી જતી જીન્દગીની ઝડપ,

હવે દેખાય છે પગરખાના ઘસારામાં;

વધતી જતી હાંફ,

હવે દેખાય છે મોર્નીંગ વોકમાં;

વધતી જતી ફેશન,

હવે દેખાય છે વસ્ત્રોના ઘટાડામાં;

વધતી જતી જવાની,

હવે દેખાય છે રંગાયેલા વાળમાં;

વધતી જતી ભૌતિક ભૂખ,

હવે દેખાય છે અપરાધોમાં;

વધતી જતી ઉંમર,

હવે દેખાય છે મૃત્યુની પ્રતિક્ષામાં.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.