કહેતો રહ્યો

મારી અંદર
હું મને શોધી
રહ્યો હતો.

મારી પાંપણ
ઉંઘના વજનથી
બીડાઇ રહી

નાકની દાંડી
પર ચશ્મા
અટકી કે લટકી રહ્યા

હ્રદય ધબકી રહ્યાનો
આભાસ કાનને
થતો રહ્યો

એકાંત મારી
આજુબાજુ
ફરી વળ્યું

શુન્યને ગણવા
કે અવકાશને માપવા
અંધકારને વિંધતો રહ્યો

રંગ વિનાના
વાતાવરણને
સ્પર્શતો રહ્યો

જે મારા નથી
તેમને મારા
બનાવતો રહ્યો

જે મારા થઇ
મને છોડી જતા રહ્મા
તેમને જતાં જોતો રહ્યો

કંઇ કેટલાય સમયથી
મારી જાતને જે
કહેવું હતું
તે કહેતો રહ્યો.

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.

3 Responses to કહેતો રહ્યો

  1. સુરેશ કહે છે:

    પછી એ મળ્યો?

  2. Preeti કહે છે:

    જાત ને શોધવાની સરસ વાત.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.