એક સાંજ તૃપ્તિની

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.

2 Responses to એક સાંજ તૃપ્તિની

  1. Rohit Barot કહે છે:

    Dear Akhilbhai

    I greatly enjoyed this video as it shows Trupti Bahen. There is a very beautiful person there to start with (especially after watching some middle class Gujarati women whose obesity undermines their personality and appearance. Trupti Bahen has an impressive and beautiful face. It expresses her strength and power of self-determination. Really a lovely clip in your great home surroundings. Well done and thank you for sharing this with your friends like us. Greetings to Trupti BAhen

    • ઇમાનદારીથી કહું તો હું તેની પાછળ પાછળ કેમેરા લઇને જેમ જેમ ફરતો રહ્યો ત્યારે એ મને ખીજાતી પણ રહી ! એના કેટલાક તદ્દન સ્વાભાવિક મૂડને ફિલ્મ કરી લેવાનો પ્રયત્ન હતો. આંશિક સફછતા મળી છે. એડીટીંગ કરવાથી અને સંગીતને સથવારે જોવા લાયક બની અને તમને ગમી એ મને વધારે ગમે, ખરુંને ? સંતોષ તો થાય જ, જયારે તમારા જેવા મિત્ર સાચો પ્રતિભાવ આપે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.