મજા જરા જૂદી જ છે.

સહેલા કામ તો સૌ કરે ….
…. અઘરા કરવાની મજા જરા જૂદી જ છે.

સવળે પાટે તો સૌ ચાલે….
…. અવળે રસ્તે દોડવાની મજા જરા જૂદી જ છે.

વાંચેલું વાંચીને તો સૌ વિચારે ….
…. વાંચ્યા વગર વિચારવાની મજા જરા જૂદી જ છે.

ઉછીના અનુભવે તો જાત્રા કે યાત્રા સૌ કરે ….
…. વગર અનુભવે અજાણ્યા પ્રદેશમાં ફરવાની મજા જરા જૂદી જ છે.

શીખેલા પાસે શીખીને વસ્તુ સાચવતાં તો સૌ જાણે ….
…. બગડેલી વસ્તુને શીખ્યા વગર સુધારવાની મજા જરા જૂદી જ છે.

દાળ, ભાત, શાકને રોટલી તો સૌ જમે ….
…. સાથે પાપડ, કચુંબર અને અથાણાની મજા જરા જૂદી જ છે.

શાળા કે કોલેજમાં જઇને તો ચાર દિવાલ વચ્ચે તો સૌ ભણે ….
…. નદી, સરોવર કે ખેતરમાં જઇને પર્યાવરણ જાણવાની મજા જરા જૂદી જ છે.

ડાહ્યાડમરા દિકરા કે દિકરી થઇને માતાપિતાની સેવા તો સૌ કરે ….
…. નટખટ કનૈયાની જેમ મા–બાપને નાકે દમ આણી દેવાની મજા જરા જૂદી જ છે.

પેમલાપેમલીના રોલમાં બગીચામાં બાંકડે બેસી વરસાદમાં તો સૌ પલળે ….
…. ઉનાળાની ભરબપોરે ‘એ’ને દરિયા કિનારે તપતી રેતમાં દોડાવવાની મજા જરા જૂદી જ છે.

મેળવેલી સફળતાઓની માંડીને વારતા તો સૌ કરે ….
…. થોડી નિષ્ફળતાઓની વાત કરીને કોકને સફળતા તરફ લઇ જવાની મજા જરા જૂદી જ છે.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.

1 Response to મજા જરા જૂદી જ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.