આશા અને અપેક્ષા

અપેક્ષા અને આશા
Expectation and Hope.

ઘરડાંઘરમાં રહેતા વડીલો આશા રાખીને રાહ જોતાં હોય છે કે એક દિવસ અહિ મુકી જનાર લેવા પણ આવશે …

સાંજે ઓફિસેથી ઘરમાં કદમ રાખતાં જ અપેક્ષા સાથે બાળક પિતાને પૂછે છે … આજે મારા માટે શું લાવ્યા ?

મહદ અંશે …. આશા અને અપેક્ષા ….. નિરાશા અને હતાષાની વચ્ચે ઉંબરા પર જીન્દગી જીવાયા કરે છે.

સમતુલા જાળવતા આવડી જાય તો … બસ આનંદ જ આનંદ છે. !!!

– સ્વાનુભવે.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.