એહસાસ

ગોધરા …..
મારી પત્નિનું પીયર …
બંને દિકરાઓ નાનીજીની આજુબાજુ …
મારી સાળીઓ તેમની બહેનને ફરી વળી ….
થોડે દૂરથી સૌને આનંદથી
વાતો કરતા જોવા અને સાંભળવાનો આનંદ હું લઇ રહ્યો છું.

૪ કલાકનો કાર ડ્રાઈવ આનંદ માટે જ તો કર્યો.

અપનો કો ખુશ હોતે હુએ દેખનેકા આનંદ શબ્દોમે બાંધા નહિ જા સકતા ક્યુંકી યહ એક એહસાસ હૈ .
…………

મજા આવે એવું મજાથી જેટલું લખાયું એ વાંચતા તમને પણ કદાચ મજા આવશે એમ ધારું છું …
કારણકે મજાની મજા જ એ છે કે મોજ કરાવી જાય !!!

૧૬.૧૧.૧૨

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.