હવે અલવિદા

આજે દેવદિવાળી
લગ્નોની મોસમનો આરંભ
આમંત્રણ ના ઢગલા
વચ્ચે વિચાર કરું
ચાંદલાના કવર ભરવા
નાણા ક્યાંથી લાવું ?
.
.
નાણા વગર
શુભેચ્છા વહી ના શકે ?
.
પરંપરાગત રીવાજને
આજથી અલવિદા.
.
હવેથી ભેટ વગર
ભેટીને જ શુભેચ્છા
લેવી અને આપવી.
.
પ્રકૃતિને શોભાવનાર
ગુલદસ્તામાં બંધાઇ જતા
ફૂલોને હવે
ઉકરડે ફેકાઇ જતા
રોકવા જ છે.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.